« Powrót do strony głównej


Opisy przedmiotów realizowanych w ramach projektu econet


Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Strategia kreatywna w reklamie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieTytuł kursu:
Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych

Zespół prowadzący wykład:
dr Edyta Abramek - koordynator projektu z ramienia UE Katowice
mgr Adam Mrozek
prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska
dr Wiesław Wolny
dr Piotr Zadora
dr Mariusz Żytniewski

Ogólna charakterystyka kursu:
Rozwój badań w obszarze sztucznej inteligencji i wspomagania decyzji wskazuje na potrzebę oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem modeli hybrydowych. Model hybrydowy zawiera wyspecjalizowane komponenty wspomagające proces decyzyjny, a użycie danego modelu jest związane z analizą aktualnej sytuacji. Podejście umożliwia rozważenie szerszego obszaru problemowego oraz uzyskanie efektu synergicznego poprzez wykorzystanie modeli w obszarach do których modele te są dobrze przystosowane. W pierwszych wykładach zostaje przedstawiona koncepcja modelu hybrydowego, przedstawione są proste przykłady modeli hybrydowych oraz zaprezentowane są symulacje i analizy prowadzone z wykorzystaniem tych modeli. W dalszej części kursu przedstawiono podstawy w zakresie posługiwania się wybranymi rozwiązaniami modelowymi: agentami interfejsu, modelami ekspertowymi, rozwinięciem modeli ekspertowych w postaci modeli wnioskowania na podstawie przypadków. W trakcie wykładu studenci będą mogli zapoznać się zarówno ze specjalnie wykonanymi przez autorów kursu systemami informatycznymi dedykowanymi bazami wiedzy, hybrydowym symulatorem przedsiębiorstwa jak również z innymi pakietami dostępnymi w Internecie: Vensim, AnyLogic, Microsoft Agent, Jade.

Problematyka i program zajęć:
  • Wprowadzenie do problematyki modeli hybrydowych
  • Modelowanie dynamiki systemu ekonomicznego
  • Komunikacja z systemem informatycznym z wykorzystaniem agenta interfejsu
  • Planowanie biznesu z wykorzystaniem agenta interfejsu
  • Systemy ekspertowe w zarządzaniu finansami organizacji gospodarczej
  • Wnioskowania na podstawie przypadków
  • System hybrydowy w podejmowaniu decyzji menadżerskichModuły lekcyjne udostępniane będą studentom według określonego harmonogramu. Treści dydaktyczne wzbogacone są o interaktywne zadania i testy, jak również pytania problemowe. Po zapoznaniu się z materiałem studenci uczestniczą w zajęciach online - wypowiadając się na forum dyskusyjnym, realizując prace grupowe, studia przypadków. Ich aktywność online jest oceniana i wpływa na ocenę końcową z przedmiotu. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. W przypadku przedmiotu Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 zasady realizacji zostały zaprezentowane w opisie wykładu.

   Copyright 2005-22 © Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych