« Powrót do strony głównej


Opisy przedmiotów realizowanych w ramach projektu econet


Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Strategia kreatywna w reklamie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieTytuł kursu:
Zarządzanie infrastrukturą informatyczną

Prowadzący:
prof. dr hab. Witold Abramowicz

Współautorzy:
dr Monika Kaczmarek
dr Marek Kowalkiewicz

Ogólna charakterystyka kursu:
Skuteczne zarządzanie infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa zależy od trzech głównych elementów: ludzi, procesów i technologii. Zdarza się jednak, że menedżerowie odpowiedzialni za nadzór nad działem informatycznym, koncentrują się przede wszystkim na technologii, mniejszy nacisk przykładając do pozostałych elementów. Metodyką, która umożliwia połączenie wszystkich trzech elementów w całość, może stać się metodologia ITIL (IT Infrastructure Library), czyli wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną i jej dopasowaniem do zmieniających się potrzeb klientów biznesowych.

Standard ITIL jest obecnie najszybciej rozwijającą się metodyką definiującą usługowy model zarządzania informatyką w organizacjach. Niezależnie, czy to jest mała, duża czy też średnia organizacja, ITIL pozwala na stworzenie podstaw do analizy procesów, jakimi podlega infrastruktura informatyczna w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa. Zastosowanie metodologii ITIL umożliwi przedsiębiorstwu obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej, zapewnieni nieprzerwaną pracę organizacji i przyczyni się do wysokiego poziomu zadowolenia pracowników, dzięki utrzymaniu sprzętu i sieci na wysokim poziomie wydajności. Wdrożenie wspomnianej metodologii gwarantuje ponadto wysoką jakość usług świadczonych przez dział IT oraz umożliwia poprawę relacji z klientem, jeśli firma zajmuje się świadczeniem usług IT na zewnątrz. W ramach wykładu omawiane są również inne standardy zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Problematyka i program zajęć:
 • Potrzeba zarządzania infrastrukturą IT. Korzyści wynikające z zarządzania usługami IT. Wprowadzenie do metodologii zarządzania infrastrukturą informatyczną.
 • Zarządzanie poziomem usług
  • Katalog usług.
  • SLA (Service Level Agreement - umowa dotycząca poziomu usług między dostawcą a klientem), OLA (Operation Level Agreement - umowa dotycząca poziomu usług zawierana wewnątrz organizacji), UIC (Underpinning IT Contract - kontrakt z dostawcami zewnętrznymi).
 • Zarządzanie nieprawidłowościami w działaniu infrastruktury informatycznej w przedsiębiorstwie:
  • Service Desk,
  • Zarządzanie incydentem.
 • Zarządzanie problemem
  • Macierz priorytetów,
  • Kontrola problemu,
  • Kontrola błędu.
 • Zarządzanie konfiguracją
  • Pojęcie zasobu, konfiguracji,
  • Baza danych konfiguracji,
  • Kontrola.
 • Zarządzanie zmianą
  • Żądanie zmiany,
  • Klasyfikacja i kategoryzacja żądania zmiany.
 • Zarządzanie finansami
  • Budżetowanie,
  • Księgowanie,
  • Naliczanie opłat,
  • Zwrot z inwestycji ROI.
 • Zarządzanie dostępnością usług
  • Zapewnienie maksymalnej wydajności,
  • Optymalizacja działań,
  • Pojemność biznesowa, pojemność zasobów i pojemność usług.
 • Zarządzanie projektami w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną.
 • Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem.
 • Zależności między procesami - podsumowanie.
 • MOF
 • HP ITSM
 • Audyt usług. Normy ISO: BS-1500-1 i BS 1500-2.
 • Porównanie i krytyka poznanych metodologii zarządzania infrastrukturą informatyczną.
Wstępne wymagania do realizacji przedmiotu:
Ogólna znajomość problemów zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy informatyki, znajomość podstawowych pojęć z dziedziny finansów.


Moduły lekcyjne udostępniane będą studentom według określonego harmonogramu. Treści dydaktyczne wzbogacone są o interaktywne zadania i testy, jak również pytania problemowe. Po zapoznaniu się z materiałem studenci uczestniczą w zajęciach online - wypowiadając się na forum dyskusyjnym, realizując prace grupowe, studia przypadków. Ich aktywność online jest oceniana i wpływa na ocenę końcową z przedmiotu. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. W przypadku przedmiotu Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 zasady realizacji zostały zaprezentowane w opisie wykładu.

   Copyright 2005-22 © Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych