« Powrót do strony głównej


Opisy przedmiotów realizowanych w ramach projektu econet


Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Strategia kreatywna w reklamie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieTytuł kursu:
Strategia kreatywna w reklamie

Autor:
dr hab. Ryszard Kłeczek

Ogólna charakterystyka kursu:
Pełna procedura przygotowania, realizacji i oceny decyzji kreatywnych w reklamie.

Problematyka i program zajęć:
  • Strategia kreatywna. Brief kreatywny.
  • Wybór sposobu wyrażenia pozycji marki w reklamie (idea kreatywna).
  • Techniki kreatywne przyciągania uwagi audytorium docelowego, tworzenia świadomości marki i komunikowania pozycji marki (menedżerskie kryteria oceny kreacji w reklamie).
  • Użycie i tworzenie metafor wizualnych i werbalnych w reklamie.
  • Nagłówek i ilustracja w reklamie prasowej.
  • Tekst reklamy (body copy).
  • Badanie efektów prac kreatywnych w reklamie (testy reklamowe, badanie efektów reklamy).
Wstępne wymagania do realizacji przedmiotu:
Ukończenie kursu: Podstawy marketingu

Przedmiot usunięty z oferty


Moduły lekcyjne udostępniane będą studentom według określonego harmonogramu. Treści dydaktyczne wzbogacone są o interaktywne zadania i testy, jak również pytania problemowe. Po zapoznaniu się z materiałem studenci uczestniczą w zajęciach online - wypowiadając się na forum dyskusyjnym, realizując prace grupowe, studia przypadków. Ich aktywność online jest oceniana i wpływa na ocenę końcową z przedmiotu. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. W przypadku przedmiotu Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 zasady realizacji zostały zaprezentowane w opisie wykładu.

   Copyright 2005-22 © Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych