« Powrót do strony głównej


Opisy przedmiotów realizowanych w ramach projektu econet


Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Strategia kreatywna w reklamie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieTytuł kursu:
Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk

Autor:
dr hab. prof. SGH Rafał Mrówka

Ogólna charakterystyka kursu:
W trakcie realizacji zajęć poruszane będą następujące najważniejsze zagadnienia:
 • Rola przywództwa we współczesnej organizacji.
 • Ewolucja pojęcia przywództwa.
 • Dobór stylu przywództwa do sytuacji.
 • Rozproszenie i centralizacja przywództwa.
 • Tworzenie strategii organizacji - perspektywa przywódcy.
 • Zarządzanie kulturową różnorodnością przez przywódców organizacji międzynarodowych.
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną.
 • Budowanie kultury organizacji.

Problematyka i program zajęć:
 • Pojęcie przywództwa - rozwój teorii przywódczych i ich znaczenie
 • Centralizacja i rozproszenie przywództwa - przywództwo na różnych szczeblach organizacji międzynarodowej
 • Zarządzanie wielokulturowością organizacji międzynarodowej
 • Przywództwo w organizacji w otoczeniu burzliwym - typy przywódców
 • Dobór typu przywództwa w zależności od warunków zewnętrznych i uwarunkowań wewnętrznych organizacji
 • Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej - przywódca jako agent zmiany organizacyjnej
 • Budowanie i zmiana kultury organizacyjnej - perspektywa przywódcy
 • Podsumowanie - rola przywódcy we współczesnej organizacjiModuły lekcyjne udostępniane będą studentom według określonego harmonogramu. Treści dydaktyczne wzbogacone są o interaktywne zadania i testy, jak również pytania problemowe. Po zapoznaniu się z materiałem studenci uczestniczą w zajęciach online - wypowiadając się na forum dyskusyjnym, realizując prace grupowe, studia przypadków. Ich aktywność online jest oceniana i wpływa na ocenę końcową z przedmiotu. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. W przypadku przedmiotu Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 zasady realizacji zostały zaprezentowane w opisie wykładu.

   Copyright 2005-22 © Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych